Tower ______ is the most
famous monument in England.

Test gramatyczno leksykalny

Poniższy test pozwoli Ci sprawdzić na jakim jesteś poziomie zaawansowania.

Nie uczyłeś się angielskiego?  Wypełnij formularz tutaj aby otrzymać informację o kursach dla początkujących.

  1. 1) Joanna looks [.........] in her new dress.

  2. 2) You have a terrible fever! [.........] call a doctor?

  3. 3) I don't have a cent to give you. I ...... bought a new computer.

  4. 4) Mum gave [.........] her job when I was born.

  5. 5) It's all right, we [.........] hurry. We have plenty of time.

  6. 6) Mr Haines wants [.........] to his office.

  7. 7) There are [.........] around to start a cricket team

  8. 8) These bottles [.........] of plastic.

  9. 9) Do you know where [.........] ?

  10. 10) Magda knows a lot about snakes, but she [.........] a live one.

 

cforms contact form by delicious:days

 

NIE UCZYŁEŚ SIĘ ANGIELSKIEGO?

nauka angielskiego

Przyjdź na darmową lekcję próbną.

kurs angielskiego

Fiszki z lekcji

język angielski

Teraz nasi słuchacze mogą drukować fiszki ze swoich lekcji.