English-Line

uczymy skutecznie

Kadra

Gwarancją sukcesu w szkole językowej są lektorzy. Dbając o wysoki poziom prowadzonych lekcji zatrudniamy jedynie wykwalifikowaną kadrę (absolwenci Filologii Angielskiej oraz Native Speakers z dyplomem pedagogicznym) z wieloletnim doświadczeniem w edukacji językowej.
Nasi lektorzy pomagają przełamać bariery językowe tworząc przyjazną atmosferę
i naturalne środowisko językowe. Umożliwiają studentom aktywny udział w lekcji,
i zapewniają odpowiednią ilość czasu na wyrażanie swojego zdania i wymianę poglądów z uczestnikami kursu.